Wsparcie dla startupów z branży ICT

W nowej perspektywie finansowej startupy działające w obszarze teleinformatyki mogą liczyć na znaczące wsparcie ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także wielu innych instytucji realizujących projekty unijne. To właśnie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w branży nowych technologii zostanie przeznaczona duża pula środków finansowych. Ich uzyskanie będzie możliwe zarówno w programach regionalnych, jak i ponadregionalnych, między innymi w ramach programu Polska Wschodnia czy programu Inteligentny Rozwój.

Oprócz wsparcia finansowego nowopowstałe firmy będą mogły liczyć na asystę w prowadzeniu biznesu oraz działania doradcze. Celem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest integracja środowiska startupów. PARP chce to osiągnąć dzięki promocji tej grupy przedsiębiorców oraz organizacji ich spotkań. Wsparcie nowopowstających firm ma się w konsekwencji przyczynić do zdobywania przez nie krajowych i globalnych rynków. W podobny sposób swoją działalność rozpoczynało wiele przedsiębiorstw, które obecnie są międzynarodowymi gigantami.

Nowopowstające firmy mogą liczyć również na pomoc inwestorów, którzy chętniej angażują się
w projekty z dużym potencjałem. W związku z tym celem PARP jest wsparcie rozwoju tych przedsiębiorstw, aby mogły być one zauważone przez potencjalnych inwestorów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje pomoc dla startupów w postaci szerokiego wachlarza instrumentów, do których zalicza się m.in.: działania szkoleniowe i edukacyjne oraz różnego rodzaju wsparcie finansowe w tym pożyczki i dotacje, a także wsparcie aniołów biznesu czy inkubatorów.